HIPOTEZA PRZYCZYNY

Cytowany autor zwrócił uwagę, że zmiany współczynnika restytucji przebie­gają odmiennie u pracowników fizycznych i umysłowych. Uprawnia to, jego zdaniem, do wysunięcia hipotezy, że praca umysłowa powoduje szybsze starzenie śię ustroju niż fizyczna. Hipotezie tej przeczą jednak inne dane, które przytoczę w końcowej części ni­niejszego rozdziału. Podobnie przebiegają zmiany parametrów respiracyjnych. Tak np. w wyraźnej zależności od wieku pozostaje pojemność życiowa płuc, która w końcu siódmej dekady życia jest o    20—25% mniejsza niż w połowie trzeciej, oraz maksymalna wentylacja minutowa płuc, która w wieku 70 lat spada do około 65% war­tości szczytowej, jak również zaopatrzenie tle­nowe.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂