KRÓTKOTRWAŁE WYNIKI

Można się zatem jej wynikami po­służyć dla prześledzenia dalszych zmian liczeb­ności i struktury ludności Polski. Świadczą one, że w^ najbliższych latach proces starzenia się ludności Polski ulegnie pewnemu  starości zaczną przekraczać „najchudsze” roczniki, urodzone w latach pier­wszej i najbardziej doświadczone w latach dru­giej wojny światowej i okupacji. Liczba osób w wieku starszym w latach 1975—1980 ma się zwiększyć zaledwie o 235 tys. (w poprzednim pięciolecm zwiększyła się o 617 tys.), natomiast w lasu—1985 — nawet zmniejszyć o 81 tys. związku z tym wartość współczynnika sta- rosci która w trzech poprzednich okresach zwiększyła się o 17—22%, w latach 1915      1980 zwiększy się zaledwie o 4% w sto­sunku do wartości wyjściowej, natomiast w na­stępnej pięciolatce nawet obniży się o 6% i zno­wu spadnie do poziomu zbliżonego do górne i granicy późnej fazy przejściowej między mło­dością a starością demograficzną (9,4%). Będzie to jednak zahamowanie krótkotrwałe wyniki.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂