NAJWIĘKSZA SŁAWA I POPULARNOŚĆ

Największą jednak sławę i popularność pod tym wzglę­dem zdobyły nieco późniejsze sagi skandynawskie, jak­kolwiek wiele w nich elementu bajecznego. Z tego powodu początkowo były one kwestionowane lub wręcz odrzucane przez niektórych badaczy jako źródło historyczne. Póź­niejsze jednak badania krytyczne wykazały, że sagi za­wierają niemało faktów konkretnych, zgodnych z rzeczy­wistością historyczną. Do najważniejszych pod tym wzglę­dem sag skandynawskich należą: Hauksbok — napisana ok. 1299—1334 r. (zawiera między innymi ważną sagę o Thorfinie Karlsefnie),Saga Eryka Rudego — napisana ok. 1400 r. (zawiera materiał zbliżony do sagi pierwszej i z tych względów niekiedy z nią utożsamiana),Flatey jarbook — napisana około lat 1380—87, zwana też w bibliografii rękopisów skandynawskich Heimskringla.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂