ODKRYCIE AMERYKI

Nawet tak miarodajna osobistość jak prezes francu­skiego Towarzystwa Geograficznego w końcu XIX w., Napoleon Ney, wierzył, że ,,…od najdawniejszych czasów istniały związki pomiędzy Ameryką i starym światem. Świadczą o tym odkrycia antropologiczne i archeologiczne, stare mity i lingwistyka” Niektórzy współcześni geografowie odrzucają katego­rycznie możliwość jakichkolwiek kontaktów Ameryki ze światem starożytnym .Niemniej jednak cytowane wyżej wypowiedzi autorów antycznych dają niewątpliwie dużo do myślenia. Zarysowują jeszcze jeden zagadkowy problem historyczny, który wobec braku udokumentowanych źródeł wydaje się w chwili obecnej nie do rozwiązania. Za bezsporne natomiast przyjmuje się odkrycie Amery­ki przez Normanów w X i XI w., jakkolwiek niektóre z istniejących w tej sprawie źródeł traktowane są również przez część uczonych sceptycznie. 

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂