POŻĄDANE CECHY

Z drugiej strony stabilność klimaksu i jego zdol­ność do buforowania i kontrolowania fizycznych czyn­ników środowiskowych, takich jak np. woda i tempe­ratura, są także cechami pożądanymi dla populacji ludz­kiej. Jedyną drogą, na której człowiek może zapewnić sobie środowisko zarówno produktywne, jak i ustabi­lizowane, jest odpowiednie wymieszanie wczesnych i dojrzałych stadiów sukcesyjnych połączone z wymianą energii i materii między nimi. Nadmiar pokarmu pro­dukowany przez młode biocenozy pomoże wyżywić sta­dia starsze, a te z kolei dostarczą nowych składników pokarmowych i pomogą w buforowaniu ekstremalnych warunków pogody, takich jak burze, powodzie itp.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂