SKOLNY

B. Olszewicz, który postaci tej poświęcił gruntowne studium , wymienia ok. 20 wersji tego nazwiska, jak Scolvus, Scoluus, Scoluo, Scolus, Scolnus, Scolno i temu podobne, jakkolwiek nie są to jeszcze wszystkie. Która z nich jest oryginalna niepodobna ustalić bez dotarcia do pierwotnego źródła, na którym opierają się autorzy z XVI i XVII w., a które dziś jest nie znane. Pierwsze wiadomości o tej postaci pochodzą prawdopodobnie z nie­ustalonego źródła hiszpańskiego, dotąd nie odnalezionego, a może nawet zaginionego. Opinię taką wypowiada między innymi F. Nansen w swoim Nebel- heim (t. II, s. 300).Znakomity historyk Lelewel z podanego przez G. Horna nazwiska Scolnus dosyć dowolnie, wydaje się, wywiódł nazwisko „Skolny”, następnie „Szkolny”, a w ostatecznej formie „Jan z Kolna” i pod tym mianem postać ta utrwa­liła się na czas dłuższy w historiografii polskiej i częścio­wo nawet obcej.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂