ZDANIEM ROGERA BACONA

Roger Bacon jednak, czołowy filozof i uczony średnio­wiecza, zgodnie z cytowanymi wypowiedziami starożyt­nych utrzymywał w swoim Opus majus, że znaczne jeszcze części kuli ziemskiej pozostają do odkryciaNa tle tych wypowiedzi starożytnych warto wspo­mnieć, że i w czasach nowożytnych niejednokrotnie wy­suwano tezę o istniejących w starożytności kontaktach Ameryki ze starym światem. Doszukiwano się podobieństw pomiędzy niektórymi językami starożytnymi a językami Indian doliny Amazonki, a nawet wyżyn andyjskich Peru, śladów kontaktów w nazewnictwie miejscowym, wska­zywano na analogie w wierzeniach, obrzędach, budow­nictwie. Poświęcano tym rozważaniom całe dzieła i roz­prawy.

Cześć jestem Anka i uwielbiam zwiedzać świat:) Znajdziesz u mnie wiele wpisów dotyczących moich podróży, wiele rad dotyczących podróżowania i ciekawych informacji dotyczących innych kultur. Zapraszam do czytania i komentowania 🙂